Política de Protecció de Dades

Web propietat de Can Passerells, allotjament rural i casa de colònies, amb domicili en el C / Mas Torre Novelles, 08571, Osona (Barcelona). L’ús d’aquest lloc web està subjecte a les següents condicions d’ús. Preguem que se les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web, al qual es té accés a través de la pàgina web www.canpasserells.com, propietat de Can Passerells, i utilitzar els materials continguts en el mateix, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, les següents condicions.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Conforme al que es preveu a la Llei orgànica 15/1999, l’usuari d’aquest lloc web queda informat, de manera expressa, de la incorporació de les seves dades a fitxers existents en Can Passerells i consent que Can Passerells porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal que s’expressen en les presents condicions o es derivin d’aquestes, amb la finalitat de dur a terme el seu adequat desenvolupament, compliment i control, fins a la seva total cancel·lació. Així mateix, Can Passerells queda autoritzada a utilitzar tals dades per a finalitats comercials, sent els seus destinataris els serveis comercials i tècnics de Can Passerells i poden enviar a l’usuari informacions comercials dels seus descomptes i ofertes.

L’usuari també accepta que les seves dades puguin ser cedits a altres entitats del grup Can Passerells, a societats participades o a altres amb les quals Can Passerells subscrigui acords de col·laboració amb finalitats comercials amb la finalitat de tenir informat a l’usuari dels béns o serveis que es comercialitzin, acceptant l’usuari la recepció d’informació per part d’aquestes de béns o serveis que comercialitzin directament o indirectament, en el moment present o en el futur.

En tot cas, l’usuari tindrà dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal inclòs en els fitxers automatitzats i, si escau, a rectificar i cancel·lar les dades, en la forma prevista en la citada llei. El departament responsable del fitxer serà el de Sistemes d’Informació de Can Passerells. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: C/ Mas Torre Novelles, Osona, 08571, Barcelona, Espanya. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat. Can Passerells, guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Can Passerells complirà aquests deures d’acord amb el que s’estableix per la normativa aplicable.

Obrir xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar?